Ако изпитвате затруднения

кредитиАко изпитвате финансови затруднения или изоставате с месечните си вноски, уведомете кредитора за това възможно най-бързо. Все пак, в интерес на кредитора е да Ви помогне да излезете от затруднената ситуация. Конфискуването на дома, с който е обезпечен кредита,обикновено е последната мярка, до която се прибягва.

Кредиторът може:
- да отсрочи или разсрочи плащането на месечните Ви вноски;
- да сведе вноските ви до размера на лихвата само в рамките на договорен между вас период;
- да намали месечните Ви вноски и да удължи срока на ипотеката;
- да Ви предложи рефинансиране.


Запомнете, че кредиторите не са задължени да приемат Вашето предложение. Вие, обаче,имате право да се защитите.Незаконно е от страна на кредиторите, съдия-изпълнителите да Ви се обаждат по телефона късно през нощта или твърде често у дома или на работното Ви място. Те нямат правото да използват сила или тормоз. Не могат да Ви преследват по съдебен ред. Ако описаните мерки не дадат резултат, кредиторите прибягват до следващи процедури, които са по-драстични:

Съдебно дело. Когато възможностите дадени от кредитора, вкл. и извънсъдебно разрешаване на проблема не дават резултат се пристъпва към съдебно разрешаване. Принципно в договора за кредит може да има клауза, в която да се посочва в кой момент кредитът може да стане предварително изискуем. Ако такава има, не е изключено да е след 1 просрочена вноска. Това трябва да се има предвид, особено в случаите, когато се достигне до съдебно разрешаване на казуса след просрочени 2 или повече вноски. В такива случаи законът ще е на страната на заемодателя. За съжаление, в случай на свръхзадлъжнялост, може да се наложи да продадете имота си или да ви бъде образувано изпълнително дело. След съдебно решение за изземане на имота обезпечаващ кредита, съдия-изпълнител организира продажбата му.


източник:©European Union - Reproduction of Dolceta is authorised provided the source is acknowledged
http://www.dolceta.eu/